4. Ontwerpopgave

De ontwerpopgave bestaat uit onderstaande opgaves en zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt:

  1. Waterveiligheidsopgave; wat is er nodig om aan de wettelijke waterveiligheid te doen?

  2. Beheeropgave; de beheeropgave komt voort uit het Groot Onderhoudsprogramma Primaire waterkeringen (GOP PWK). De beheeropgave bestaat vooral uit opgaves die er zijn om de dijk goed te kunnen beheren;

  3. Inpassingsopgave; hierbij gaat het om het inpassen van bestaande functies en waarden vanuit ruimtelijke kwaliteit bij het realiseren van de waterveiligheidsopgave, de beheeropgave en gebiedsopgave;

  4. Gebiedsopgave; hierbij gaat het om meekoppelkansen uit het gebied.