1. Het project

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is een deelproject van het Programma Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich halverwege de verkenningsfase. De eerste stap binnen de verkenning, het inventariseren van uitgangspunten van het deelproject, is vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Hierin staat de aanleiding voor het project beschreven, wat de huidige situatie is, de opgaven en ambities en welke uitgangspunten gehanteerd worden om tot het dijkontwerp te komen. De tweede stap is het inventariseren van bouwstenen, samenstellen en beoordelen van mogelijke oplossingen en vervolgens het selecteren van kansrijke oplossingen voor de dijkversterking. De resultaten van deze 2 stappen zijn in 2 documenten vastgelegd namelijk de Nota Mogelijke Oplossingen (separaat document) en in dit document de Nota Kansrijke Oplossingen. Het advies is om eerst de Nota Mogelijke Oplossingen te lezen en daarna de Nota Kansrijke Oplossingen.