2. Opgaven en meekoppelkansen

Het project Irenesluis – Culemborgse Veer heeft als doel om enkele opgaven op dit traject op te lossen: de waterveiligheidsopgave en de beheeropgave van de Lekdijk; deze worden toegelicht in Hoofdstuk 2.1 en Hoofdstuk 2.2. Daarnaast zijn er kansen om andere ontwikkelingen mee te koppelen, en zijn er ontwikkelingen van andere partijen waar rekening mee gehouden moet worden; deze worden toegelicht in Hoofdstuk 2.3). Afsluitend wordt in Hoofdstuk 2.4 aangegeven hoe deze opgaven en ontwikkelingen in dit MER zijn opgenomen.